header2

Lousise Hay/Science of Mind

De studie die Louise Hay gevolgd heeft om te komen tot het schrijven van haar wereldberoemde boeken is de Science of Mind. Carmen is internationaal gecertificeerd minister Science of Mind en geeft af en toe een workshop hierover. Verder zijn er trainingen gebaseerd op de filosofie van Louise Hay.

IETS OVER DE GRONDLEGGER VAN DE SCIENCE OF MIND:

SOM = het resultaat van GEDACHTE + DAAD

De Science of Mind. Dit is een praktische spirituele leer- en leefwijze gebaseerd op de inspiraties van Dr. Ernest Holmes en zijn boek de ‘Science Of Mind’ (1926). Ernest Holmes (1887-1960) richtte, na het enorme succes van zijn boek en lezingen, een organisatie op. Deze organisatie onderrichtte en ondersteunde de Science of Mind binnen de New Thought beweging. Dit was de basis van wat nu Centers for Spiritual Living is, die wereldwijd vestigingen en studiegroepen hebben. Zij bieden praktische en duidelijke methodes, waarmee iedereen positieve veranderingen in zijn leven kan creëren.

Wereldwijd gehanteerd logo:
image001

In de Science of Mind zijn de mooiste en meest waardevolle wijsheden uit alle tijden, uit alle geschriften en religies verwerkt. Het is een verdere verdieping en zinvolle aanvulling op de basisfilosofie van Louise Hay. De Science of Mind verbindt, zowel mensen onderling als mens en natuur, zichtbaar en onzichtbaar, verdiept het bewustzijn, verbreedt de wijsheid, verrijkt het innerlijke en verspreidt het liefdevolle goede. De SOM som-meert je op een liefdevolle manier te zijn wie je werkelijk bent.
De Science of Mind is een bestudering van het Leven en de wetten van het denken. Dit is een voortdurend proces van kennis vergaren, toepassen, leren en verdiepen. Het richt zich vooral op het aanmoedigen van ieders bewustwording en het stimuleren van persoonlijke groei. Dit alles met één visie: bijdragen aan een wereld die voor iedereen werkt. Science of Mind is van iedereen, voor iedereen en accepteert iedereen onvoorwaardelijk. De Science of Mind draagt bij aan een meer vervuld en gevuld leven, een groter spiritueel begrip. Iedereen is op zijn eigen-wijze, bewust op weg naar zijn of haar vervulling, met als gids de innerlijke stem.

SCIENCE OF MIND en de grondlegger

Wie is DR. Ernest Holmes?
image003

‘Er bestaat in het universum een kracht die uitstijgt boven jou en jij kunt die kracht gebruiken.’
De man die als eerste deze stelling uitsprak en praktiseerde, deelde zijn zelfbevestigende geloof met mensen die net als hij in de 20e eeuw leefden. Dankzij hem zijn al ontelbare anderen zich van dit oneindige potentieel bewust geworden en zullen nog veel meer anderen deze beloning in de toekomst gaan ontdekken.

Hij is zijn leven lang een onderzoeker en student gebleven en werd geïnspireerd om een boek te schrijven dat een leerboek en een gids werd voor andere onderzoekers en studenten. Zijn boek, The Science of Mind, verbond wetten van de wetenschap met filosofische opvattingen en religieuze openbaringen en paste deze toe op de behoeften en verlangens van de mens.

DE SCIENCE OF MIND ORGANISATIE

Door de jaren heen is er veel gebeurd in de organisatie. Nieuwe mensen zijn aan het bestuur gekomen, nieuwe docenten en auteurs hebben de plaats ingenomen van de oude garde en tegen beter weten in is de organisatie onderhevig geraakt aan regels en menselijke wetten. Het is niet meer zoals het vroeger was. Dit geldt natuurlijk ook op verschillende niveaus voor andere organisaties.

De Science of Mind organisatie erkent dit en wil blijven groeien. Net zoals we niet meer zonder de computer, mobiele telefoons enzovoort kunnen, functioneert een organisatie ook niet zonder mensen die bereid zijn om daarin mee te helpen.

De Praktijk voor Communicatie, Centrum voor Innerlijke Vrede van Carmen de Haan is erkent Studiecentrum Science of Mind.